Minä näytän niille!
Uraputkesta erä- ja luonto-oppaaksi