Pelisääntöpaja TM

Yhteiset pelisäännöt

Onko yhteisöllänne selkeät pelisäännöt vai toimitteko yhteisellä hiekkalaatikolla kukin omilla säännöillänne?

Ehkä yrityksenne toimintatavat ovat muotoutuneet vuosien saatossa, mutta olette todenneet, etteivät ne ole kaikkein tehokkaimmat tai työyhteisönne ei voi hyvin niiden keskellä. Monesti käy niin, että kiireessä unohdamme perustehtävämme työpaikalla, emme ehkä aina noudata normaaleja käyttäytymissääntöjä tai teemme kaikkiin työntekijöihin vaikuttavaa työtä ilman selkeästi sovittuja tavoitteita tai sääntöjä.

Useassa työyhteisössä selkeät, yhdessä luodut pelisäännöt vievät työtä ja työyhteisöä kohti yhteisiä tavoitteita. Ne auttavat myös muistuttamaan, mitä yhdessä on sovittu ja pitämään säännöistä kiinni.

Pelisääntöpaja TM

Tervetuloa pelisääntöpajaan; polkaistaan pelisääntöjen suunnittelu alulle tai otetaan aikaa ja laaditaan niiden ensimmäinen versio valmiiksi käyttöönne! Pelisääntöpajassa emme vedä läpi kalvosulkeisia tai uuvuta teitä teorialla. Pelisääntöpaja etenee työhyvinvointivalmennksen menetelmin kohti teidän työyhteisönne omaa tarvetta. Työskentelemme pareittain ja ryhmissä, käytämme pajassa erilaisia toiminnallisia opetus- ja työskentelymenetelmiä ja koostamme sen avulla teidän pelisääntöjänne. Työyhteisönne saa koosteen pajassa tehdyistä pelisäännöistä teidän omaa jatkojalostustanne varten. Mutta myös yhteistyössä jatkaminen ja pelisääntöjen viimeistely on hyvä vaihtoehto!

KESTO: 2 tuntia tai 4 tuntia

HINTA 2 h: 390 euroa (< 8 hlö), 490 euroa (9-15 hlö), 590 euroa (16-30 hlö) ja 740 euroa (31-50 hlö)

HINTA 4 h: 590 euroa (< 8 hlö), 690 euroa (9-15 hlö), 790 euroa (16-30 hlö) ja 940 euroa (31-50 hlö)

Tiimivalmennus ja työhyvinvointivalmennus