Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Roskat ja luonto

 

 • Noudatamme roskattoman retkeilyn periaatteita.
 • Minimoimme jätteen määrän ja kierrätämme.
 • Viestimme asiakkaillemme vihreistä valinnoista.
 • Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja palveluvarustusta.

Yhteistyö ja kulttuuri

 

 • Meillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.
 • Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.
 • Edistämme paikallista saaristomatkailua.
 • Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja edistämme kulttuuriperinnön säilymistä.

Sosiaalinen vastuu

 

 • Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti.
 • Varmistamme palveluiden käyttäjäturvallisuuden.
 • Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia.
 • Välitämme luontoa kunnioittavaa asennetta.

Hyväntekeväisyys ja laadun kehittäminen

 

 • Lahjoitamme vuosittain 1 % jokaisen saaristoon suuntautuvan tuotteen hinnasta Itämeren suojeluun.
 • Olemme sitoutuneet Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan 
 • Olemme aloittaneet yrityksemme Biosphere -laatusertifioinnin

HIKE ‘N JOY on metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyökumppani