Tietosuojaseloste

Hike ’n Joyn tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvollisuuden.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Hike ’n Joy, Maalaamonpolku 3, 26510 Rauma, Y-tunnus: 2900666-8

Yhteyshenkilö: Mari Starck, Maalaamonpolku 3, 26510 Rauma, mari.starck(at)hikenjoy.fi

Rekisteriin liittyvät sivut

www.hikenjoy.fi

Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja alihankkijat.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja asiakassuhteen hoitamista varten.

Asiakastiedot saadaan asiakashankinnan yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta itseltään tai asiakkaan täyttämän verkkolomakkeen kautta.

Keräämme tietoja, joita tarvitaan palvelun tuottamiseksi tai yhteistyön ylläpitämiseksi. Keräämme seuraavia tietoja:

 • Yritys- tai yhdistystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • TIlaajan nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite)
 • Asiakassuhteen ylläpitämistä koskevat tiedot (laskutus- ja  maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot)
 • Sähköpostisi
 • Sivuston käyttäjänä antamasi luvat ja suostumukset
 • Sivuston käyttötiedot (esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai artikkelit, joilla vierailet ja toimintojen ajankohta)

Henkilötietojen käyttö

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakassuhde ja palvelut

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen

Kävijätiedot ja kehittäminen

 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittäminen
 • mielipidetutkimukset

Markkinointi ja palaute

 • markkinatutkimusten toteuttaminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojalausunnossa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietosi tuhotaan, kun ne eivät ole tarpeellisia käyttötarkoitustaan ajatellen. Henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukautta viimeisimmän yhteydenpidon jälkeen.

Tietojen luovuttaminen

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, sekä väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Jos tietoomme tulee tietoturvarikkomus, ilmoitamme sinulle, jotta voit tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Sinulla on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella Hike ’n Joy, Mari Starck, Maalaamonpolku 3, 26510 Rauma. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Hike ’n Joyn asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, voit esittää meille virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutun verkkosivuilta.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi, mutta tämä voi kuitenkin vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Rekisteriselosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Verkkosivuiltamme www.hikenjoy.fi löydät Selosteen viimeisimmän, päivitetyn version.

Rekisteriseloste on päivitetty 14.11.2018